THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012

 

[28/02/2012 ]

 

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

Địa chỉ: 190 Văn Ngân, Phường B́nh Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Website:   http://www.cdxd2.edu.vn ; Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn

Điện thoại pḥng Đào tạo: (08) 38960607; Fax: (08) 38968161

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

 

 I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2. Vùng tuyển sinh:      Tuyển sinh trong cả nước

3. Ngày thi:                15  16/7/2012

                                  xét tuyển NV2, khối A

4. Khối thi môn thi: Khối A; môn Toán, , Hoá

5. Ngành tuyển chỉ tiêu tuyển sinh:

 

TT

Ngành, chuyên ngành tuyển sinh

( trường CXS)

ngành

Chỉ tiêu

Điểm TT KV3 năm 2011

1

Công nghệ kỹ thuật công tŕnh xây dựng
( Xây dựng dân dụng công nghiệp)

C510102

 

 

16.0

2

Quản xây dựng

(Kinh tế xây dựng)

C580302

 

14.0

3

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

(Cấp thoát nước)

C510405

 

11.5

4

Kế toán

C340301

 

12.0

5

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

C510105

 

11.5

6

Công nghệ kỹ thuật giao thông

(Xây dựng cầu đường)

C510104

 

14.0

7

Quản trị kinh doanh

C340101

 

11.5

 

Tổng chỉ tiêu

 

1.000

 

 

6. Nơi nhận ̀ và thời hạn nhận hồ :

- Tại trường THPT hoặc tại các ̉ giáo dục và đào tạo: ̀ ngày 15/03 đến 17 giờ ngày 16/04/2012.

- Tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng xây dựng ́ 2: ̀ 17/04 đến 17 giờ ngày 23/04/2012.

7. ̀ đăng ký ̣ thi gồm:

- Một túi đựng ̀ , phiếu ́ 1, phiếu ́ 2.

(Phiếu ́ 1 do ̉ giáo dục và đào tạo hoặc trường lưu giữ. Phiếu ́ 2 do thí sinh giữ và được ̉ dụng trong các trường hợp cần thiết).

- 03 ảnh chân dung ̃ 4x6 được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp ̀ ĐKDT;

- 03 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ và ́ điện thoại của thí sinh.

- Bản sao hợp ̣ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- Nộp ̣ phí ̀ và ̣ phí ̣ thi theo quy định của ̣ Giáo dục và Đào tạo.

8. Quyền lợi:

- Thí sinh không trúng tuyển cao đẳng nếu nguyện vọng sẽ được nhà trường xét tuyển vào hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng ̉ nhân cao đẳng ̣ chính quy và được học liên thông lên Đại học ̣ chính quy. 

 

II. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nộp hồ + Bản sao có công chứng học bạ lớp 12)

- Thí sinh dự thi Đại học, Cao đẳng (Nộp phiếu điểm thi đại học, cao đẳng năm 2012)

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Ngày xét tuyển:     ngày 28/09/2012

4. Tiêu chí xét tuyển: Điểm trung b́nh 2 môn Toán, lớp 12 (dành cho thí sinh đă tốt nghiệp THPT) hoặc điểm thi đại học, cao đẳng năm 2012.

5. Hồ xét tuyển gồm:

- Một túi đựng ̀ , phiếu ́ 1, phiếu ́ 2.

(Phiếu ́ 1 do ̉ giáo dục và đào tạo hoặc trường lưu giữ. Phiếu ́ 2 do thí sinh giữ và được ̉ dụng trong các trường hợp cần thiết).

- Một bản sao học bạ lớp 12 ( công chứng) hoặc phiếu điểm thi đại học, cao đẳng năm 2012; Kèm theo một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ và ́ điện thoại của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển.

- Bản sao hợp ̣ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- ̣ phí xét tuyển : 30.000 đồng (Ba mươi ngàn đồng)

6. Thời hạn và nơi nhận hồ :

- Nhận ̀ ̀ ngày 17/04 đến 17 giờ ngày 21/09/2012.

- Hồ nộp trực tiếp tại pḥng Đào tạo hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ : Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, 190 Văn Ngân, Phường B́nh Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Ngành tuyển chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành tuyển sinh

( trường XD13)

ngành

Chỉ tiêu

1

Xây dựng DD CN

01

 

2

Cấp thoát nước

02

 

3

Kế toán doanh nghiệp

03

 

4

́ toán xây dựng

04

 

 

Tổng chỉ tiêu

 

800

 

8. Quyền lợi: Học sinh sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ̣ chính quy và được học liên thông lên Cao đẳng ̣ chính quy hoặc liên thông lên Đại học.

 

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN HỆ

Pḥng Đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

Địa chỉ: 190 Văn Ngân, Phường B́nh Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại pḥng Đào tạo: (08) 38960607 – 0902562258

Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn